سایت در حال به روز رسانی می باشد
... لطفا منتظر نسخه جدید سایت طی چند هفته آینده باشید.
بستن پنجره

جواهرات سنگ ماه تولد

جاسپر قرمز : سنگ متولدین فروردین
عقیق باباقوری : سنگ متولدین بهمن
دُر : سنگ متولدین تیر
عقیق : سنگ متولدین اردیبهشت و بهمن
لاجورد : سنگ متولدین شهریور
کوارتز صورتی (رز کوارتز) : سنگ متولدین اردیبهشت، مهر و اسفند
یشم : سنگ متولدین اردیبهشت، شهریور و بهمن
ابسدین اشک سرخ : سنگ متولدین تیر و دی
*می توانید باتوجه به ماه تولدتان یا خواص اون ها که در کتابخانه ذکر شده سنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید*
مبلغ ذكر شده قيمت تنها يك سنگ مي باشد.سنگ مورد نظر خود را تلفني اعلام نماييد.

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
فیروزه : سنگ متولدین خرداد، آذر و اسفند
چشم ببر : سنگ متولدین خرداد، مرداد، شهریور و آبان
جاسپر قرمز : سنگ متولدین فروردین
ابسدین اشک سرخ : سنگ متولدین تیر و دی
دُر : سنگ متولدین تیر
عقیق باباقوری : سنگ متولدین بهمن
*می توانید باتوجه به ماه تولدتان یا خواص اون ها که در کتابخانه ذکر شده سنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید*
مبلغ ذكر شده قيمت تنها يك سنگ مي باشد.سنگ مورد نظر خود را تلفني اعلام نماييد.

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد چند نگین قلبی

کد: 1318
فروخته شده است
عقیق : سنگ متولدین اردیبهشت و بهمن
دُر : سنگ متولدین تیر و مرداد
لاجورد : سنگ متولدین شهریور
جاسپر قرمز : سنگ متولدین فروردین
ابسدین اشک سرخ : سنگ متولدین تیر و دی
*می توانید باتوجه به ماه تولدتان یا خواص اون ها که در کتابخانه ذکر شده سنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید*
مبلغ ذكر شده قيمت تنها يك سنگ مي باشد.سنگ مورد نظر خود را تلفني اعلام نماييد.برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد چند نگین نامنظم

کد: 1317
فروخته شده است
فیروزه : سنگ متولدین خرداد، آذر و اسفند
کوارتز صورتی (رز کوارتز) : سنگ متولدین اردیبهشت، مهر و اسفند
چشم ببر : سنگ متولدین خرداد، مرداد، شهریور و آبان
دُر : سنگ متولدین تیر
کوارتز زرد : سنگ متولدین خرداد و مرداد
*می توانید باتوجه به ماه تولدتان یا خواص اون ها که در کتابخانه ذکر شده سنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید*
مبلغ ذكر شده قيمت تنها يك سنگ مي باشد.سنگ مورد نظر خود را تلفني اعلام نماييد.

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد طرح گوی

کد: 1051
فروخته شده است
آمتیست سنگ متولدین شهریور (سنبله یا دوشیزه)، آذر (قوس) و بهمن (قوچ یا دلو) است.
این مدال آمتیست با ایجاد تماس مستقیم با پوست انرژی ها را به بدن انتقال می دهد.
آمتیست سنگی برجسته و مهم در تمرکز حواس به شمار می رود.

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد

کد: 1057
فروخته شده است
عقیق سفید سنگ متولدین اردیبهشت (گاو نر) و آبان (عقرب یا کژدم) است.
مدال عقیق سفید که با قرار گرفتن خود سنگ بر روی پوست تاثیر بدون مانع دارد. عقیق سفید برای افزایش درآمد و رونق کسب و کار توصیه شده است .

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد

کد: 1056
فروخته شده است
عقیق سیاه سنگ متولدین آبان (عقرب یا کژدُم) و دی (جُدی یا کمان) است.
مدال با سنگ عقیق سیاه که بر روی پوست قرار گرفته به همین دلیل تاثیرش بر روی بدن بیشتر خواهد بود. عقیق سیاه فکر و جسم را متعال و از اندوه دور می کند.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد

کد: 1055
فروخته شده است
دُر (کریستال) سنگ متولدین خرداد (جوزا یا دوپیکر)، مرداد (شیر یا اسد) و دی (جُدی یا کمان) است.
مدال دُر (کریستال) که با ایجاد تماس مستقیم با پوست انرژی ها را به بدن انتقال می دهد.
کریستال همچون حائلی در برابر انرژی های منفی و اخلال گر از محیط عمل می کند.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد

کد: 1054
فروخته شده است
آمتیست سنگ متولدین شهریور (سنبله یا دوشیزه)، آذر (قوس) و بهمن (قوچ یا دلو) است.
این مدال آمتیست با ایجاد تماس مستقیم با پوست بدون مانع انرژی ها را به بدن انتقال می دهد.
آمتیست ارزش فوق العاده ای در شفا بخشی خصوصاً در زمینه درمان با رنگ ها دارد.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد

کد: 1050
فروخته شده است
عقیق قرمز سنگ متولدین اردیبهشت (گاو نر) و آبان (عقرب یا کژدم) است.
این مدال با سنگ عقیق قرمز که بر روی پوست قرار گرفته به همین دلیل تاثیرش بر روی بدن بیشتر خواهد بود.
عقیق سنگی است که دائم در حال ذکر خدا است و همراه داشتن آن ثواب بسیار دارد.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد

کد: 1049
فروخته شده است
مدال با سنگ مرجان که با قرار گرفتن بر روی پوست تاثیر بالایی بر روی قلب دارد.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
سنگ ماه تولد

کد: 1048
فروخته شده است
یشم سنگ متولدین تیر (سرطان یا خرچنگ)، مهر (ترازو یا میزان) و اسفند (ماهی یا حوت)است.
این مدال یشم با ایجاد تماس مستقیم با پوست انرژی ها را به بدن انتقال می دهد.
یشم آرامش بخش است و باعث تعادل در بدن می شود.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
صفحه :12