سایت در حال به روز رسانی می باشد
... لطفا منتظر نسخه جدید سایت طی چند هفته آینده باشید.
بستن پنجره

جواهرات انگشتر

انگشتر سولیتر سه ردیف دو ردیف باگت و یک ردیف بین نگین های ریز، طرح گل نگین باگت
بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره رینگی پرنسسی بسیار شیک؛ بخش نگین دار، بر روی حلقه بدون نگین می چرخد، پرنگین و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر پیچ با دو ردیف نگین باگت و ریز، نقره عیار بالا، بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره میکروستینگ طرح زین اسبی، پر از نگین های زیبا و درخشان
جلوه ای با شکوه

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر با دو ردیف نگین باگت و دو ردیف نگین ریز، با تزئین نگین های بادامی
زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر دو ردیف نگین باگت و یک ردیف نگین ریز به صورت پیچ، نقره عیار بالا
زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر گل مربعی، با نگین های باگت و بادامی زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره میکروستینگ دایره ای، پر از نگین های ریز زیبا و درخشان
جلوه ای با شکوه

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر با یک ردیف نگین ریز و نگین های باگت، بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر پاپیونی، نقره عیار بالا، با نگین هایی زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره رینگی پرنسسی بسیار شیک پهن؛ بخش نگین دار، بر روی حلقه بدون نگین می چرخد؛ پرنگین و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر نقره، دوردیف باگت و نگین ریز، پهن و باشکوه
بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.