بستن پنجره

جواهرات انگشتر

انگشتر طرح زمرد لوزی سلطنتی

کد: 1404
قیمت: 89,000 تومان
انگشتر نقره طرح زمرد لوزی سلطنتی عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره طرح یاقوت کبود اشکی بسیار درشت عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره طرح آمتیست لوزی درشت پاشا عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر طرح زمرد اشکی پهن

کد: 1397
قیمت: 99,000 تومان
انگشتر نقره طرح زمرد اشکی پهن عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر طرح یاقوت سرخ اشکی پهن

کد: 1396
قیمت: 99,000 تومان
انگشتر نقره طرح یاقوت سرخ اشکی پهن عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر طرح زمرد لوزی دور نگین

کد: 1395
قیمت: 85,000 تومان
انگشتر نقره طرح زمرد لوزی دورنگین عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره طرح زمرد و یاقوت کبود عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره طرح یاقوت سرخ دایره ای پرنگین عثمانی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر طرح یاقوت سرخ سه نگین

کد: 1391
قیمت: 68,000 تومان
انگشتر سلطان سلیمان سه نگین طرح یاقوت از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر طرح یاقوت گارنت دورو با نقش برج جدی از سری جواهرات خرم سلطان، خرم خاتون

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر حدید چهار چنگ بیضی

کد: 1373
قیمت: 74,000 تومان
انگشتر حدید چهارچنگ بیضی با دعای هفت جلاله طرح سنتی، از خواص اصلی سنگ حدید محافظت از انسان در برابر شر بدی ها و از بین بردن ترس ذکر شده است.

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر هفت جواهر با هفت نگین ارزشمند فیروزه نیشابوری، عقیق یمنی، زمرد، یاقوت سرخ، در نجف، یاقوت زرد و یاقوت کبود و رکاب سنگین به طرح گل به همراه حرز چهارده معصوم علیه سلام

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.