سایت در حال به روز رسانی می باشد
... لطفا منتظر نسخه جدید سایت طی چند هفته آینده باشید.
بستن پنجره

جواهرات با نگین کهربا

تسبیح کهربای ابر و بادی پودری 101 دانه ای که در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد. با دانه های بسیار خوشرنگ طرح ابر و باد و درخشان گرد

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربای خردلی پودری 101 دانه ای که در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد. با دانه های بسیار خوشرنگ و درخشان گرد خردلی رنگ

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربای ترکیبی نارنجی لبنانی 33 دانه ای که
در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد.
دانه های شفاف و درخشان گرد نارنجی رنگ

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربای ابر و بادی پودری 101 دانه ای که در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد. با دانه های بسیار خوشرنگ و درخشان گرد ابر و بادی

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربای ابر و بادی پودری 101 دانه ای که در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد. با دانه های بسیار خوشرنگ و درخشان گرد ابر و بادی

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربا ابر و بادی 101 دانه ای تركيبي
دانه هاي گرد اين تسبيح كهربا 101 دانه اي به ظرافت در كنار يكديگر قرار گرفته اند و چنان چه دانه هاي آن به نخ تسبيح كشيده شود بوي ليمو مي دهد.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربا زرد لیمویی 101 دانه

کد: 1336
فروخته شده است
تسبیح کهربای ترکیبی زرد لیمویی 101 دانه ای زيبا
اين تسبيح ليمويي رنگ با دانه هاي بيضي اش جلوه گر در دستان شماست و در صورت کشیدن دانه هايش به نخ آن بوی لیمو میدهد.فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربا خردلی 33 دانه ای

کد: 1235
فروخته شده است
تسبیح کهربای ترکیبی نارنجی لبنانی 33 دانه ای که
در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد.
دانه های شفاف و درخشان گرد خردلی رنگ

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربا زرد  33  دانه ای

کد: 1234
فروخته شده است
تسبیح کهربای ترکیبی زرد 33 دانه ای که
در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد.
دانه های شفاف و درخشان گرد عسلی رنگ

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح کهربای ترکیبی زرد عسلی 101 دانه ای که
در صورت کشیدن دانه های تسبیح به نخ آن بوی لیمو میدهد.
دانه های شفاف و درخشان گرد عسلی رنگ

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
صفحه :1