سایت در حال به روز رسانی می باشد
... لطفا منتظر نسخه جدید سایت طی چند هفته آینده باشید.
بستن پنجره

جواهرات با نگین عقیق سلیمانی

تسبیح عقیق سلیمانی 101 دانه ای

کد: 1059
فروخته شده است
تسبیح 101 دانه ای عقیق سلیمانی ( باباقوری ) با دانه های گرد می باشد.
عقیق فکر و جسم را متعال و از اندوه دور می کند و به آن پایداری و مقاومت می دهد.

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح 101 دانه ای عقیق سلیمانی روشن با دانه های گرد می باشد.
مهره های بسیار زیبا و درخشان و خیره کننده،
عقیق موجب افزایش خیر و برکت می گردد.

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح عقیق سلیمانی دانه هلی 33 دانه بسیار شفاف و زیبا
خاص و جوان پسند و بسیار خوش دست

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
تسبیح عقیق سلیمانی 33 دانه ای درشت
بسیار خوش دست و زیبا

فروخته شده است.
برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
صفحه :1