سایت در حال به روز رسانی می باشد
... لطفا منتظر نسخه جدید سایت طی چند هفته آینده باشید.
بستن پنجره

جواهرات با نگین نگین اتمی

انگشتر سولیتر سه ردیف دو ردیف باگت و یک ردیف بین نگین های ریز، طرح گل نگین باگت
بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره رینگی پرنسسی بسیار شیک؛ بخش نگین دار، بر روی حلقه بدون نگین می چرخد، پرنگین و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر پیچ با دو ردیف نگین باگت و ریز، نقره عیار بالا، بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره میکروستینگ طرح زین اسبی، پر از نگین های زیبا و درخشان
جلوه ای با شکوه

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر با دو ردیف نگین باگت و دو ردیف نگین ریز، با تزئین نگین های بادامی
زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر دو ردیف نگین باگت و یک ردیف نگین ریز به صورت پیچ، نقره عیار بالا
زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر گل مربعی، با نگین های باگت و بادامی زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره میکروستینگ دایره ای، پر از نگین های ریز زیبا و درخشان
جلوه ای با شکوه

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر با یک ردیف نگین ریز و نگین های باگت، بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر پاپیونی، نقره عیار بالا، با نگین هایی زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر نقره رینگی پرنسسی بسیار شیک پهن؛ بخش نگین دار، بر روی حلقه بدون نگین می چرخد؛ پرنگین و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
انگشتر سولیتر نقره، دوردیف باگت و نگین ریز، پهن و باشکوه
بسیار زیبا و درخشان

برای خرید و اطلاعات بیشتر روی عکس جواهر کلیک کنید.
صفحه :123456